กบเลือกนาย

  • Views 170175

ruler

เหล่าฝูงกบอยู่กันอย่างผาสุขในหนองน้ำหนึ่ง วันหนึ่งพวกมันคิดว่า
เป็นสิ่งไม่ถูกต้องหากพวกมันไม่มีราชาปกครองตน
มันจึงทูลขอเทพให้ประทานราชามาปกครองพวกมัน
เทพได้ยินจึงส่งท่อนซุงลงมา
เหล่ากบไม่พอใจที่ท่อนซุงอยู่เฉยๆไม่ทำอะไร
จึงทูลขอเทพให้ประทานราชามาใหม่
เทพจึงส่งปลาไหลลงมาเป็นราชาพวกมัน
ปลาไหลว่ายน้ำไปมา ทำให้กบไม่พอใจอีก
จึงทูลขอเทพอีกครั้งให้ส่งราชาลงมาใหม่
เทพรำคาญจึงส่งนกกระยางลงไป
นกกระยางกินกบทีละตัวๆ จนกบหมดจากหนองน้ำ

คติจากนิทาน ไม่มีการปกครองแต่ผาสุข ย่อมดีกว่ามีคนปกครองแต่มอดม้วย