นกยูงกับนกกระเรียน

  • Views 122050

นกยูงภูมิใจกับขนที่งดงามของมัน มันร้องบอกนกกระเรียนที่ขนดำอัปลักษณ์
ถึงความงามของมัน เจ้านกกระเรียนโต้ตอบ ถึงแม้ข้าไม่มีขนที่งดดงามเช่นเจ้า
แต่ข้าสามารถบินสูงเสียดฟ้า ส่งเสียงไกลทั้งปฐพี
ตัวเจ้าที่มีขนงามแต่ทำได้เพียงแค่เดินบนดิน ไม่ต่างอะไรกับไก่ทั่วไป
นกยูงได้ยินจึงขมวดหางเดินหนีไปไกล

คติจากนิทาน ขนที่งดงามไม่ได้ทำให้เป็นนกที่สูงค่า คนจะงามใช่งามที่หน้าตา