นายช่างสามคน

  • Views 182473

ชาวหมู่บ้านประสงค์จะสร้างเมืองขึ้นใหม่
จึงเรียกนายช่างมาปรึกษา
ช่างไม้ บอกว่าเมืองต้องสร้างด้วยไม้ ถึงจะเป็นเมืองที่งดงาม
ช่างเหล็ก บอกว่าเมืองที่ดีต้องสร้างด้วยเหล็ก จึงจะเป็นเมืองที่ดียิ่ง
ช่างหนัง บอกเมืองที่ดีจริงต้องสร้างด้วยหนัง เพราะหนังเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

คติจากนิทาน คนย่อมเห็นตนดีที่สุด