พ่อกับลูกสาว

  • Views 162003

พ่อคนหนึ่งมีลูกสาวสองคน คนหนึ่งแต่งงานกับคนทำสวน
คนหนึ่งแต่งงานกับคนทำอิฐ วันหนึ่งพ่อของพวกหญิงสาวต้องการไปเยี่ยมลูก
เมื่อไปถึงบ้านของคนที่แต่งงานกับคนทำสวน ด้วยความเป็นห่วงก็ถามลูกคนแรกว่า “ตั้งแต่เจ้าแต่งงานมา เจ้าปรารถนาสิ่งใดบ้าง”
ลูกสาวคนแรกตอบ “ลูกปรารถนาอยากให้ฝนตกทุกวัน เพื่อให้ต้นไม้งอกเงยสวยงาม”
พ่อตอบ “พ่อขออวยพรให้เจ้าสมประสงค์ดังที่เจ้าปราถนา”

หลังจากนั้นพ่อคนนั้นก็เดินทางไปหาลูกสาวคนที่สองต่อ เมื่อไปถึง เขาก็ถามคำถามเดิมกับลูกสาวคนที่สอง

ลูกสาวคนที่สองตอบ “ข้าปรารถนาอยากให้แดดออกทุกวัน เพื่อที่อิฐจะได้แห้งพอที่จะนำไปขายได้”                             ได้ยินดังนั้นพ่อคนนั้นจึงกล่าวตอบลูกสาวว่า “พ่อขออวยพรให้เจ้าสมประสงค์ดังที่เจ้าปราถนา”

พ่อคนเดิมเดินทางกลับบ้านของตน

คติจากนิทาน 
 เราอาจไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจพร้อมกันได้