วัวสี่สหาย

  • Views 75959

กาลครั้งหนึ่งในทุ่งกว้างแห่งหนึ่ง วัวสี่ตัวอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข วัวสี่ตัวชอบไปไหนมาไหนด้วยกันโดยไม่แยกกัน วัวทั้งสี่จะคอยระมัดระวังภัยแก่กันและกัน ท่ามกลางทุ่งกว้างที่มีสัตว์ร้ายคอยจ้องทำร้ายเหล่าวัวอยู่
วันหนึ่งเหล่าวัวพากันทะเลาะกัน วัวตัวที่หนึ่งเดินออกไปหากินโดยลำพัง ตามด้วยวัวตัวที่สอง และวัวตัวที่สี่เป็นตัวสุดท้าย
สิงห์โตเห็นโอกาสจึงออกล่าวัวทีละตัวๆ จนวัวทั้งสี่ตายหมด

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า รวมกันเราอยู่ แยกกันอยู่เราตาย