วัวหนุ่มกับวัวสาว

  • Views 57355
  1. ชาวบ้านเลี้ยงวัวไว้คู่หนึ่ง วัวหนุ่มมักถูกนำไปใช้ทำงานหนักในไร่ของชาวบ้านผู้นั้น ระหว่างฤดูเพาะปลูก วัวสาวถูกเลี้ยงให้กินหญ้าอย่างดีในคอก วัวสาวจึงเยาะเย้ยวัวหนุ่ม “ข้ามีวาสนาดีกว่าเจ้าที่ต้องทำงานหนักทุกวัน ต่างจากข้าที่อยู่สุขสบาย”
    ครั้นเมื่อฤดูเพาะปลูกหมดสิ้นลง ชาวนานำวัวสาวออกจากคอกอ เขานำมันไปสังหารเพื่อบูชาต่อเทพเจ้า
    วัวหนุ่มเห็นจึงนึกว่า หากต้องอยู่สบายแล้วมีจุดจบเช่นนี้ ตนขอทำงานหนักเช่นนี้ดีกว่า

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า หัวเราะทีหลังย่อมดังกว่า