สามพี่น้อง

  • Views 102390

ครอบครัวหนึ่งมีพี่น้องสามคน  พี่คนโตดูแลบุพการีทำเกษตรกรรมหาเลี้ยงบุพการี น้องๆเดินทางทำงานตามปัจจุบัน

วันหนึ่งบุพการีทั้งสองจากไป น้องทั้งหลายต่างเดินทางมาตกลงสมบัติกัน พี่คนโตทำเกษตรมาทั้งชีวิต น้องๆต่างมีความเห็นว่าพี่ได้ประโยชน์จากผืนที่มาค่อนชีวิตแล้ว เป็นการดีที่น้องๆทั้งหลายทำมาหากินจากผืนดินบ้าง

พี่คนโตฟังดังนั้น จึงไม่ปราถนาจะแย่งชิงกับน้องๆ จึงยกผืนดินแก่น้อง และออกไปรับจ้างแทน

น้องๆต่างแบ่งผืนดิน เพาะปลูก ทำอยู่หลายฤดู รายได้ก็ไม่ทบทุนแถมยังขาดทุน เพราะผลผลิตไม่งาม 

ต่างจึงรู้ว่า ผืนดินนี้ทำได้เพียงอาศัยปลูกกิน จึงเสียใจที่ขับไล่พี่คนโตไป 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า สมบัติมหาศาลอาจไม่มีค่าดังที่หวังไว้

 

Comments are closed.