หมากับเงา

  • Views 296247

หมาตัวหนึ่งคาบก้อนเนื้อมาก้อนหนึ่งมันเดินผ่านแม่น้ำ
เห็นเงาตนเองคาบเนื้ออยู่ มันคิดว่าเงาของตนคาบเนื้อชิ้นใหญ่กว่า
จึงคิดแย่งก้อนเนื้อจากเงานั้น
เมื่อมันอ้าปากและกำลังกระโจนลงน้ำ ก้อนเนื้อก็หลุดออกตกน้ำไป
มันจึงเสียก้อนเนื้อไป

คติจากนิทาน โลภมากลาภหาย