หมาในรางหญ้า

  • Views 114261

dogหมาตัวหนึ่งเหนื่อยเพลียมาทั้งวัน มันเข้าไปแอบนอนในรางหญ้าที่เลี้ยงวัว เมื่อว้วเสร็จจากงานหนัก มันหิวและเดินไปเพื่อจะกินหญ้าในรางของมัน
มันพบหมาตัวนั้น เมื่อมันพยายามจะกินหญ้า เจ้าหมากลับพยายามกัดและไล่มัน
วัวเห็นจะสู้ไม่ไหวจึงบอกว่า และบ่นเจ้าหมา

คติจากนิทาน เมื่อไม่ได้สิ่งที่ตนต้องการ เรามักกล่าวโทษผู้อื่น