ห่านกับไข่ทองคำ

  • Views 286591

ชาวนาคนหนึ่งเลี้ยงห่านไว้กินไข่เขาเก็บไข่มากินทุกวัน
เช้าวันหนึ่งขณะเก็บไข่ห่าน เขาพบว่ามันเป็นสีเหลืองอร่าม
เมื่อจับดูจึงรู้ว่าว่ามันเป็นไข่ทองคำ ทุกเช้าห่านจะไข่ออกมาวันละฟอง
เขาจึงทยอยขายไข่นั้นจนร่ำรวย อยู่มาวันหนึ่ง
เขาเกิดความโลภ จึงจับห่านผ่าท้อง หวังว่าจะเจอไข่มากกว่าเดิม
เมื่อเขาเปิดออกดูกลับพบแต่ความว่างเปล่าในท้องของห่านตัวนั้น

คติจากนิทาน โลภมากลาภหาย