อินทรีกับลูกศร

  • Views 54252

eagleandarrow

กาลครั้งหนึ่งมีอินทรีตัวใหญ่ตัวหนึ่งเกาะอยู่ที่ก้อนหินเหนือหน้าผาแห่งหนึ่งในหุบเขา พลันมีลูกศรพุ่งตรงมาที่มันโยไม่ทันคาดคิด  เจ้าลูกศรพุ่งตรงปักเข้าไปยังอกของมันทะลุไปยังหัวใจของนกอิทรีอย่างแม่นยำรามจับวางเจ้านกอินทรีใหญ่ล้มลงบนก้อนหิน มันก้มลงดูลูกศรที่ปักอกมัน และเห็นปลายลูกศรมีขนที่ทำจากขนของอิทรีย์ตัวอื่น ซึ่งทำให้มันถึงกับต้องเสียใจอย่างยิ่ง ที่มันต้องมาสิ้นใจด้วยสิ่งของที่ทำมาจากเผ่าพันธ์ของมัน เจ้านกอินทรีย์ร้องออกมาก่อนสิ้นใจ” ข้าต้องมาตายเพราะขนจากพวกของข้าเอง ช่างน่าเศร้าจริงๆ”

คติจากนิทานสิ่งใดที่เราทำอาจย้อนมาทำร้ายเราได้ทุกเมื่อ