เงินออมสิน

  • Views 22769

นิทาน เรื่องเงินออมสิน

ภายในบ้านสองชั้น มีสมาชิกอยู่กันสี่คนได้แก่พ่อแม่ ลูกชายคนโตชื่อออมและน้องชายชื่อสิน ทั้งสองชอบเก็บออมค่าขนมของตนมาก ทุกวันๆหลังกลับจากเรียนหนังสือ ก็จะนำเงินที่เหลือเก็บใส่กระปุกเป็นประจำ

“ออม เธอไม่ฝากเงินไว้กับสหกรณ์โรงเรียนเราหรือ”

เสียงของรินบอกมายังออมระหว่างพักของโรงเรียน

ออมจึงขอเงินค่าขนมล่วงหน้ากับแม่หนึ่งปีแล้วบอกเหตุผลว่าจะนำไปฝากกับสหกรณ์ของโรงเรียน แม่จึงยอมให้เงินค่าขนมล่วงหน้าโดยกำชับว่าต้องบริหารเงินให้ดี

พี่ออมก็รับปากกับแม่แล้วนำเงินครึ่งหนึ่งแบ่ง
ไปซื้อหุ้นสหกรณ์ของโรงเรียน ส่วนอีกครึ่งก็เหลือไว้ใช้จ่าย ส่วนน้องสินก็เก็บเงินโดยหยอดกระปุกออมสินทุกวัน

เวลาผ่านไปๆ ออมและสินใกล้เรียนจบแล้ว พี่ออมกำลังเข้าเรียนต่อชั้นอุดมศึกษา

วันจบการศึกษามาถึง รินบอก “ออมเธออย่าลืมไปที่สหกรณ์นะ”

เช่นทุกวัน ออมนำเงินค่าขนมครึ่งนึงเตรียมฝากเข้าสหกรณ์ที่ออมเป็นสมาชิกอยู่

แต่วันนี้สหกรณ์แจ้งออมว่า บัญชีของออมครบกำหนดฝากแล้ว ดอกเบี้ยทบต้นจากยอดที่ออมนำฝากไว้ 6ปี ทำให้บัญชีของออมมียอดสูงสุดในสมาชิกของสหกรณ์

ออมได้รู้ว่าการอดออมให้ผลตอบแทนแก่ออมอย่างคุ้มค่า ครอบครัวของออมยินดีและมีความสุขมากกับข่าวนี้ พวกเขาจึงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อมา

นิทานนี้สอนให้รู้ว่า การประหยัดอดออมย่อมให้รางวัลที่ดีเสมอ


 

Comments are closed.