เด็กกับต้นตำแย

  • Views 118068

เด็กคนหนึ่งเล่นต้นตำแย เขาเอามือลูบมันและโดนหนามตำแยตำเข้าที่มือ
เด็กน้อยวิ่งกลับบ้าน เขาบอกแม่เขา แม่ๆ หนูเอามือลูบต้นตำแยเบาๆ แต่หนามมันทิ่มมือผม
แม่จึงสอนลูกน้อยว่า เด็กโง่ คราวต่อไปถ้าจะจับต้นไม้ชนิดนี้ เจ้าจงจับมันอย่างเต็มแรง
แล้วหนามของมันจะทำอะไรเจ้าไม่ได้

คติจากนิทาน การทำสิ่งใดควรทำอย่างเต็มความสามารถ