เด็กโลภ

  • Views 192069

กาลครั้งหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งเห็นโถแก้วบรรจุถั่วเปลือกแข็งไว้เต็มโถ เขาจึงล้วงมือไปในโถแก้วนั้น   เขากำเอาถั่วเปลือกแข็งไว้จนล้นมือจึงจะดึงมืออกจากโถแก้ว
แต่ช่างน่าเศร้า มือของเขาติดอยู่กับปากโถแก้ว เด็กน้อยจึงไม่สามารถเอามือของตนออกจากปากโถแก้วนั้นได้เลย เด็กน้อยได้แต่ล้มลงอยู่ตรงพื้นที่วางโถแก้วไว้และร้องไห้อยู่ตรงนั้น เมื่อพี่สาวของเด็กน้อยเดินมาเห็น เธอบอกเด็กน้อยว่า
“เจ้าน้องชายโง่ เจ้าจงคลายเม็ดถั่วเสียครึ่งมือ แล้วเจ้าจะเอามือออกจากโถแก้วได้”

คติจากนิทาน คนเราไม่ควรโลภเอาอะไรในทีเดียว