Category Archives: นิทาน

นิทานมากมาย แสนสนุกสำหรับคุณหนู ได้เพลิดเพลินและได้ข้อคิดคุณธรรม พร้อมแล้วสำหรับคุณ

โฉมงามกับนายมอซอ

หญิงงามคนนึงอยู่กับบิดามารดาชรา ในบ้านหลังเล็กแห่งนึงบนภูเขา รอบบ้านเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์สุดสายตา นางเก็บดอกไม้ไปขายในหมู่บ้านเพื่อแลกเหรียญทอง และซื้ออาหารให้บิดามารดาทุกวันๆจนมีเหรียญทองกองเต็มพื้นห้องนอน


เงินออมสิน

นิทาน เรื่องเงินออมสิน ภายในบ้านสองชั้น มีสมาชิกอยู่กันสี่คนได้แก่พ่อแม่ ลูกชายคนโตชื่อออมและน้องชายชื่อสิน ทั้งสองชอบเก็บออมค่าขนมของตนมาก ทุกวันๆหลังกลับจากเรียนหนังสือ ก็จะนำเงินที่เหลือเก็บใส่กระปุกเป็นประจำ


สามพี่น้อง

ครอบครัวหนึ่งมีพี่น้องสามคน  พี่คนโตดูแลบุพการีทำเกษตรกรรมหาเลี้ยงบุพการี น้องๆเดินทางทำงานตามปัจจุบัน วันหนึ่งบุพการีทั้งสองจากไป น้องทั้งหลายต่างเดินทางมาตกลงสมบัติกัน พี่คนโตทำเกษตรมาทั้งชีวิต น้องๆต่างมีความเห็นว่าพี่ได้ประโยชน์จากผืนที่มาค่อนชีวิตแล้ว เป็นการดีที่น้องๆทั้งหลายทำมาหากินจากผืนดินบ้าง